ფასი˜: 0.20 ლარი

კაკვის ზომა: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №1/0

№2/0 — 0.25 ლ., №3/0 — 0.30 ლ., №10/0 — 1.20 ლ., №11/0 — 1.50 ლ., №12/0 — 2.00 ლ.

ფასი მოცემულია ერთი ერთეულისთვის

error: Content is protected !!