ფასი˜: 110 ლარი

ფასი მოცემულია კოჭის გარეშე.   ფასი კოჭიანად შეადგენს 130 ლარს

error: Content is protected !!