თავდაცვა

დაწყება
გილოცავთ! თქვენ დაასრულეთ იარაღის ტესტირება თავდაცვა. თქვენ გაეცით პასუხი  %%TOTAL%% კითხვას, აქედან %%SCORE%% სწორია.
თქვენი პასუხები გამოყოფილია ქვემოთ.
error: Content is protected !!