ფაბარმშიც თითქმის იგივე მიზეზით გახეთქილია ლულა ერთი განსხვავებით, რომ გასროლის მერე პიჟი გარჩენილია ჩოკის გადასასვლელთან უფრო დაშორებით უკან. ამიტომაც ლულა გახეთქილია ჩოკის გადასასვლელამდე 7-8ს მ-დე უკან ლულის არხიში.

error: Content is protected !!