სურათებში მოცემულია იჟ- 27-ის ლულა. ახალი წარმოებული თოფები კი გამოდის მპ-27-ის სახედლწოდებით. სურათებში კარგად ჩანს მპ-27-ის ზედა ლულის მდგომარეობა, რაც გამოწვევულია გადამეტებული დენთის დოზით დატენილი ვაზნის გამო. როგორც ყოველთვის შედეგიც არ აყოვნებს და ამ შემთხვევაშიც გადაჭარბრბულმა წნევამ გაბზარა ზედა ლულა სავაზნის შესასვლეთან, რამაც პრაკტიკულად ლულა გამოიყვანა მწყობრიდა, მიუხედავათ იმისა, რომ ლულა გათვლილია მაგნუმის ვაზნის წნევაზე. ამიტომ ყოველთვის განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიქცეს ვაზნის დატენვას და შესაბამისად დენთისა და საფანტის ერთმანეთთან ზომიერად შერწყმას..

error: Content is protected !!