გარკვევით ჩანს მც-ს ლულაში ჩარჩენილი ან სროლამდე მოხვედრილი უცხო საგნის მიერ გამოწვევული დაზიანება. პირველ შემთხვევაში გაბერილია ჩოკი ხოლო მეორე შემთხვევაში გახეთქილია, რაც მეტყველებს იმაზე რომ მეორე შემთხვევაში უფრო მეტი წინააღმდეგობაა შექმნილი ლულაში, რამაც გამოიწვია ლულის გახეთქვა.

error: Content is protected !!