Mundi Sound
იტალიური წარმოების ელექტრო სატყუარა. გააჩნია 20 სხვადასხვა ცხოველების და ფრინველების ხმების სახეობა, აქვს 2 ჩიპი. ელექტრო კვების წყარო PP3 (კრონა) ზომის ელემენტი, 9 ვოლტი.

სხვა საქონელი

error: Content is protected !!